• PONUKA2020

    •  

      

                                                                                         Banskobystrický samosprávny kraj

                                                                                         Odbor školstva

                                                                                         Námestie SNP č. 23

                                                                                         974 01 Banská Bystrica

                                                                           

      

      

      

      

     Vaša značka                             Naša značka              Vybavuje                                Fiľakovo

                                                            /SOŠF/2020                       Mgr. Gabriela Albertová       29.12.2020                 

      

     Vec: Ponuka neupotrebiteľného majetku

      

      

     V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja zo dňa 27. februára 2020 oddiel V., článok 15 Vám zasielame na zverejnenie na webovej stránke BBSK na dobu 30 dní informáciu o neupotrebiteľnom majetku BBSK od 500,00 EUR / ks v správe Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo.

      

     Inventárne číslo

     Názov majetku

     Počet kusov

     Nadobúdacia cena v EUR/ ks

     Rok nadobudnutia

     stav

     Zostatková cena v EUR

     529/022/006

     Kabína inst.zvar.

     1

     597,49

     2004

     neopraviteľný

     0,00

     1218

     Počítač IBM 2,4 GHz,256MBRAM,40GBH

     1

     1 088,76

     2004

     nefunkčný,

     oprava nerentabilná

     0,00

     1220

     Počítač Compaq č. 8212KKYZ717J+kl.myš

     2

     1 293,45

     2004

     nefunkčný,

     oprava nerentabilná

     0,00

     1221

     Počítač Compaq č. 8213KKYZ10C8+kl.myš

     1

     1 426,55

     2004

     nefunkčný,

     oprava nerentabilná

     0,00

     130112

     Projektor DLP projektor BenQ  MP 660 HDMI 3000ANSI

     1

     543,53

     2012

     nefunkčný,

     oprava nerentabilná

     0,00

                         

     S pozdravom

      

      

                                                                                                           Ing. Varga Attila

                                                                                                               riaditeľ školy