• Areál školy

   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • technifiSK
    • technifi
    • technifi
    • technifi
 • Najnovšie

  Novinky

   • Záverečná konferencia projektu Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní
   • 23. 6. 2021
   • Dňa 17. júna 2021 sme sa zúčastnili záverečnej konferencie projektu, na ktorej sa zúčastnili projektoví partneri a spolupracujúce firmy i zástupcovia základných škôl. Po úvodných slovách domáceho riaditeľa spojenej školy Ing. Jána Melicha a riaditeľa odboru školstva BBSK Ing. Miroslava Martiša sa predstavili naše spolupracujúce firmy ZF Slovakia, a. s. a Slavia Production Systems a.s. Nasledovala prezentácia nášho dlhoročného partnera Internationaler Bund Jena a Daniela Fiľa, zástupcu firmy S.D.A. s.r.o. Na záver sa účastníci mohli oboznámiť s projektom a jeho výsledkami.

   • Záverečná konferencia projektu Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní: Čítať viac
   • Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2021/2022
   • 28. 5. 2021
   • Vo výsledkovej listine o prijatí sa uvádza Kód žiaka, ktorým sú iniciály priezviska a mena žiaka a deň a mesiac narodenia žiaka

    ŠTUDIJNÉ ODBORY

    2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

    1. KB1307 prijatý

    2. MR2710 prijatý

    3. UA1802 prijatý

   • Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2021/2022: Čítať viac
   • NÁSTUP DO ŠKOLY od 10. mája 2021 !!!
   • 6. 5. 2021
   • S RADOSŤOU VÁM VŠETKÝM OZNAMUJEME, ŽE LUČENEC JE OD 10. MÁJA 2021 V RUŽOVEJ FARBE, TAKŽE OD PONDELKA NASTUPUJETE VŠETCI ŽIACI A PEDAGÓGOVIA DO ŠKOLY !!!

    Prosíme Vás, aby ste si vytlačili doma tlačivá -

    1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti do 18 rokov - podpisuje rodič

    2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 18 rokov - podpisuje žiak

   • NÁSTUP DO ŠKOLY od 10. mája 2021 !!!: Čítať viac
   • Nástup do školy od 3. mája 2021 ( pondelok )
   • 30. 4. 2021
   • Oznamujeme Vám, že od 3. mája 2021 ( pondelok ) nie je potrebné pri nástupe žiaka do školy test na COVID 19. Pre zamestnancov školy sú uvedené pravidlá v priložených infografikách. Lučenec je v bordovej farbe, naďalej prídu iba končiace triedy - 2. D., 3.C., 3.B , 4.A .

   • Nástup do školy od 3. mája 2021 ( pondelok ): Čítať viac
   • OZNÁMENIE
   • 29. 4. 2021
   • REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

    Okres Lučenec je od 03.05 .2021 ( pondelok) ešte stále v III. stupni varovania - bordový okres - do školy nastupujú naďalej iba končiace triedy 2.D, 3.B, 3.C a 4.A .

   • OZNÁMENIE: Čítať viac
   • Vitajte

   • Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Fiľakovo

   • Vlastné zameranie a história školy

    Stredná odborná škola - Szakközépiskola sa nachádza v kľudnej časti Fiľakova asi 1 km od jeho centra. Samotné mesto – s celkovou výmerou katastrálneho územia 1645,90 ha – sa nachádza v južnej pohraničnej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja, v krásnom prírodnom prostredí v kotline na okraji Chránenej krajinnej oblasti - Cerová vrchovina. Počet obyvateľov mesta – so zmiešaným národnostným zložením – je 10 450.

    (http://www.filakovo.sk/)

    Vznik a vývoj súčasného SOU strojárskeho vo Fiľakove až do 1. 4. 1991, je nerozlučne spätá s históriou a vývojom bývalého štátneho podniku Kovosmalt Fiľakovo. Podnik už v 20-tych rokoch zabezpečoval výchovu odborníkov v rôznych robotníckych profesiách prevažne pre vlastné potreby. Podnik Kovosmalt bol najväčším producentom strojárskeho spotrebného tovaru na juhu stredného Slovenska, a výchova a vzdelávanie na našej škole sa prispôsobovala požiadavkám predovšetkým tohto podniku.

    Na základe uznesenia vlády z 5. 8. 1952 bola pri Kovosmalte založená Učňovská škola, ktorá sa na základe školskej reformy z 30. 4. 1957 mení na Odborné učilište. Už od 1. 9. 1977 pri škole otvára svoje brány Stredná škola pre pracujúcich. Od 1. 9. 1980 bolo učilište zaradené do siete stredných odborných učilíšť. Činnosť školy od školského roku 1987/88 sa presúva do novopostavených priestorov, dielní, budovy školy, budovy internátu, budovy telocvične, jedálne, rozprestierajúcich sa na takmer 3 ha pozemku.

    Podľa vtedajších predstáv učilište malo zabezpečovať prípravu robotníkov v rámci bývalého VHJ Strojsmalt v profesiách, predovšetkým strojárskeho zamerania a so zameraním na povrchovú úpravu, t.j. profesie: obrábač kovov, nástrojár, strojný mechanik, mechanik strojov a zariadení, povrchová úprava (smatovanie, galvanizovanie, elektroforéza) a elektromechanik pre rozvodové zariadenia. Tomuto zámeru zodpovedalo aj vybavenie dielní odborných učební a učební.

    Po novembri roku 1989 bývalý zakladateľ, ako jeden z prvých podnikov na Slovensku sa ocitol vo vážnej ekonomickej kríze a k 1. 4. 1992 bola vyhlásená likvidácia bývalého štátneho podniku Kovosmalt Fiľakovo. Škola ešte v predstihu k 1. 4. 1991 dostáva nového zriaďovateľa, a to Ministerstvo hospodárstva SR. Týmto krokom sa začína nová etapa vo vývoji Stredného odborného učilišťa vo Fiľakove, nakoľko predošlé koncepcie a predstavy o vzdelávaní robotníckeho dorastu boli neprijateľné.

    Ďalšia história školy sa dá charakterizovať krátko len vysokou frekvenciou zmeny zriaďovateľov, názvu školy a prispôsobenia sa zmeneným organizačným a legislatívnym podmienkam. SOŠ Fiľakovo, je právnym nástupcom Stredného odborného učilišťa strojárskeho, Strednej priemyselnej školy, Strediska praktického vyučovania nábytkárskeho, Stredného odborného učilišťa textilného v Lučenci (čiastočne), Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Buzitke, a Združenej strednej odbornej školy Fiľakovo. Vzhľadom na neustály pokles populácie, ako i na vážnu zmenu štruktúry kvality uchádzačov o stredné odborné vzdelanie, SOŠ Fiľakovo, je donútená odbočiť od doteraz vytýčených cieľov. To znamená, že ponuku vzdelávacích aktivít treba rozšíriť o vzdelávanie dospelých a intenzívnejšie sa musíme venovať menej nadaným žiakom učilištného typu.

    Príprava žiakov na našej škola zahŕňa od dvojročného odborného učilišťa v odbore strojárska výroba pre uchádzačov s neúplným základným vzdelaním, cez trojročné učebné odbory v klasických strojárskych, elektrotechnických, technicko-ekonomických a stolárskych profesiách s nadväzujúcim dvojročným nadstavbovým štúdiom až po štvorročné študijné odbory s praxou a študijných odborov s odborným výcvikom. Celkovo sa dá škola charakterizovať ako integrovaná stredná odborná škola. Vzhľadom na charakter vzdelávania na stredných odborných učilištiach (trojročných Študijných odboroch) v dvojtýždňových vyučovacích cykloch, kapacita školy pre tento typ vzdelávania umožňuje vychovávať až 480-500 žiakov v areáli školy s maximálnym počtom internátne ubytovaných žiakov cca. 100. Odlišný pomer počtu hodín odborného výcviku (odbornej praxe) a požiadavky na technické vybavenie učební pre rôzne typy štúdia však umožňuje prijímať len nižší počet uchádzačov a neustále hľadať nové možnosti racionálnejšieho využitia priestorov školy, dielní a internátu. Od odovzdania nového komplexu budov došlo k veľkému počtu reorganizovaní a rekonštrukcií interných a externých priestorov školy vždy podľa technických a finančných požiadaviek a možností zriaďovateľov, resp. požiadaviek skvalitnenia vyučovania.
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4