• Študijné a učebné odbory

      • 2697K MECHANIK ELEKTROTECHNIK

      • Absolvent študijného odboru:

       - má prehľad z oblasti elektronických zariadení použitých v danom zameraní,

       - vie pracovať s náradím a zariadeniami servisnej a diagnostickej techniky,

       - vie používať štandardnú techniku a základné aplikačné programy potrebné pri diagnostike a odstránení poruchy zariadení


      • 2426K PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ

      • Absolvent študijného odboru:

       - vie samostatne naprogramovať činnosti stroja, priemyselného robota podľa technologického postupu výroby súčiastok,

       - ovláda obsluhu a programovanie automatizovaných strojov a zariadení,

       - môže úspešne absolvovať zváračský kurz