• 2697K MECHANIK ELEKTROTECHNIK

     • Absolvent študijného odboru:

      - má prehľad z oblasti elektronických zariadení použitých v danom zameraní,

      - vie pracovať s náradím a zariadeniami servisnej a diagnostickej techniky,

      - vie používať štandardnú techniku a základné aplikačné programy potrebné pri diagnostike a odstránení poruchy zariadení


     • 2426K PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ

     • Absolvent študijného odboru:

      - vie samostatne naprogramovať činnosti stroja, priemyselného robota podľa technologického postupu výroby súčiastok,

      - ovláda obsluhu a programovanie automatizovaných strojov a zariadení,

      - môže úspešne absolvovať zváračský kurz

     • 3341K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

     • Absolvent študijného odboru:

      - je schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby,

      - pozná vlastnosti drevných materiálov a využíva ich v procese výroby,

      - používa aplikačné počítačové programy na kreslenie technickej dokumentácie aj výpočty v odbore

      - odbor je zaradený do duálneho vzdelávania

     • 2411K MECHANIK NASTAVOVAČ

     • Absolvent študijného odboru:

      - ovláda základné pracovné úkony na konvenčných strojoch ( sústruh, frézovačka, brúska, vŕtačka) a vie ich obsluhovať,

      - pozná riadiace systémy CNC strojov, ovláda zostavenie programu, ručné riadenie stroja, simuláciu a spustenie programu, výrobu súčiastok podľa zostaveného programu

      - odbor je zaradený do duálneho vzdelávania