• 2697K MECHANIK ELEKTROTECHNIK

     • Absolvent študijného odboru:

      - má prehľad z oblasti elektronických zariadení použitých v danom zameraní,

      - vie pracovať s náradím a zariadeniami servisnej a diagnostickej techniky,

      - vie používať štandardnú techniku a základné aplikačné programy potrebné pri diagnostike a odstránení poruchy zariadení


     • 2426K PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ

     • Absolvent študijného odboru:

      - vie samostatne naprogramovať činnosti stroja, priemyselného robota podľa technologického postupu výroby súčiastok,

      - ovláda obsluhu a programovanie automatizovaných strojov a zariadení,

      - môže úspešne absolvovať zváračský kurz