• Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2021/2022

     • Vo výsledkovej listine o prijatí sa uvádza Kód žiaka, ktorým sú iniciály priezviska a mena žiaka a deň a mesiac narodenia žiaka

      ŠTUDIJNÉ ODBORY

      2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      1. KB1307                    prijatý

      2. MR2710                   prijatý

      3. UA1802                    prijatý

      4. MT0904                   prijatý

      5.KD1302                    prijatý

      6. JP2404                    prijatý

      7. TK0911                   prijatý

      8. KD2909                   prijatý

       2697 K Mechanik - elektrotechnik

      1. BP0505                    prijatý

      2. GD0709                   prijatý

      3. HD2301                   prijatý

      4. KR1211                   prijatý

      5. HL2012                   prijatý

      6. SM1110                   prijatý

      7. BL2702                   prijatý

      8. AP2401                   prijatý

      UČEBNÉ ODBORY

       2487 H01 Autoopravár - mechanik                     3355 Stolár

      1. BR0106                     prijatý                                                    1. JR1811                          prijatý

      2. BN0204                     prijatý                                                    2. PC0308                         prijatý

      3. CN2703                     prijatý                                                    3. JA2407                          prijatý

      4. KM1710                     prijatý                                                    4. BR0508                         prijatý

      5. KR2704                      prijatý                                                   5. BJ1002                         prijatý

      6. LZ1806                       prijatý                                                   6. OO1305                        prijatý

      7. PA2601                      prijatý                                                    7. BG0804                         prijatý

      8. RG1101                     prijatý                                                    8. BK1908                          prijatý

      9. SW0503                     prijatý

      6475 H Technickoadministratívny pracovník     4561 H03 Poľnohospodár - služby

      1. BS1210                  prijatá                                                                1. FD0911                prijatá

      2. KE1701                  prijatá                                                                2. KD2602                prijatá

      3. KŠ0505                  prijatá                                                                3. KR1701                prijatá

      4. őR2312                  prijatá                                                                4. ČI1108                  prijatá

      5. VK0906                  prijatý                                                                 5. PK0408                prijatá

      6. DA0408                  prijatá                                                                6. PL0607                 prijatá

      7. KF2804                   prijatá                                                                7. SV1609                prijatá

      8. ÁG0904                   prijatá                                                                8. DF3012               prijatá

      9. DL2809                   prijatá                                                                 9. KV0501               prijatá                   

       

      2478 F Strojárska výroba                                    3178 F Výroba konfekcie

      1.BD2601                    prijatý                                                        1. BJ0408              prijatá

      2. BK1504                   prijatý                                                         2. CV2408            prijatá

      3. GB0709                  prijatý                                                         3. LB1311              prijatá

      4. OL1210                  prijatý

      5. PR0807                 prijatý

      6. BJ0805                  prijatý

      7. OA3105                 prijatý

      8. JD0312                  prijatý

       

       

       

     • NÁSTUP DO ŠKOLY od 10. mája 2021 !!!

     • S RADOSŤOU VÁM VŠETKÝM OZNAMUJEME, ŽE LUČENEC JE OD 10. MÁJA 2021 V RUŽOVEJ FARBE, TAKŽE OD PONDELKA NASTUPUJETE  VŠETCI ŽIACI A PEDAGÓGOVIA DO ŠKOLY !!!

       

      Prosíme Vás, aby ste si vytlačili doma tlačivá  -

      1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti do 18 rokov - podpisuje rodič

      2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 18 rokov - podpisuje žiak

      Tlačivá sú v prílohe.

      V pondelok je potrebné dostaviť sa s týmto vyhlásením do školy. Testy na COVID 19 už nie sú potrebné!!

     • Nástup do školy od 3. mája 2021 ( pondelok )

     • Oznamujeme Vám, že od 3. mája 2021 ( pondelok ) nie je potrebné pri nástupe žiaka do školy test na COVID 19. Pre zamestnancov školy sú uvedené pravidlá v priložených infografikách. Lučenec je v bordovej farbe, naďalej prídu iba končiace triedy - 2. D., 3.C., 3.B , 4.A .

     • OZNÁMENIE

     • REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

      Okres Lučenec je od 03.05 .2021 ( pondelok) ešte stále v III. stupni varovania  - bordový okres - do školy nastupujú naďalej iba končiace triedy 2.D, 3.B, 3.C a 4.A .

     • OZNÁMENIE

     • REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

      Keďže je okres Lučenec od 26.4.2021 ( pondelok) ešte stále v III. stupni varovania  - bordový okres - do školy nastupujú naďalej iba končiace triedy 2.D, 3.B, 3.C a 4.A .

       

     • NÁSTUP DO ŠKOLY

     • OD 19.4.2021 nastupujú  na prezenčné vzdelávanie v škole iba ročníky 2.D, 3.B, 3.C a 4.A .

       

      Otatné triedy môžu nastúpiť do školy iba od toho dátumu, keď bude okres Lučenec v rámci COVID AUTOMATU na mape v ružovej farbe. 

       

      Držme si palce, aby to bolo čo najskôr !

     • ELEKTRONICKÉ POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

     • Dobrý deň,

      v prípade, že potrebujete Potvrdenie o návšteve školy pre Vaše dieťa, môžete si ho vytlačiť  aj doma cez Edupage. Postup je uvedený na obrázkoch. Táto možnosť bola sprístupnená z dôvodu menšieho pohybu ľudí do školy, ale samozrejme Vám ho vyhotovíme aj my v škole.

     • NÁSTUP DO ŠKOLY PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH

     • Dobrý deň,

      pomaly sa končia jarné prázdniny a tak Vás chceme oboznámiť s aktuálnymi informáciami.

      Po prázdninách nastupujú do školy opäť iba končiace ročníky IV. A, III.B, III.C a II.D.

      Je nám to ľúto, že epidemiologická situácia to nedovoľuje inak.

      Tak ako pred prázdninami, tak aj teraz musia mať plnoletí žiaci, neplnoletí žiak a jeho rodič a zamestnanci, ktorí nastupujú do školy negatívny test na COVID 19, nie starší ako 7 dní.

      Z dôvodu nízkeho záujmu, nebude na našej škole prebiehať testovanie, takže Vás poprosíme otestujte sa na iných Mobilných odberných miestach najlepšie cez víkend, aby ste mali platný test až do piatku.

      Rozvrh hodín pre tieto 4 triedy obdržia žiaci aj vyučujúci na pondelok v priebehu dnešného dňa.

      Ostatné triedy a vyučujúci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Vedenie školy

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • Oznamujeme Vám termín jarných prázdnin :  15.02. 2021 - 19.02.2021 .

      V priebehu budúceho týždňa Vás budeme informovať ohľadom nástupu do školy po jarných prázdninách.

     • NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKOLY

     • Oznamujeme Vám, že dňa 8.2.2021 ( v pondelok ) nastúpia žiaci IV. A, III.C, III. B a II.D do školy na 8,00.

      Podmienka je negatívny test na COVID 19 nie starší ako 7 dní.Prosím Vás prineste si ho do školy a žiaci, ktorí nemajú 18 rokov aj kópiu testu rodiča. Pri žiakoch, ktorí nemajú 18 rokov sa musí otestovať aj jeden rodič.

      V škole sa vypíšu Vyhlásenia.

      Musia byť otestovaní aj zamestnanci školy.

      Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Vedenie školy.

     • OZNÁMENIE

     • Oznamujeme Vám, že z  dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí je Karanténne ubytovanie na našom internáte dočasne pozastavené.

     • INZERÁT - PRENÁJOM

     • SOŠ-Szaközépiskola vo Fiľakove ponúka od 1.1.2021 do dlhodobého prenájmu na ul. Kalinčiakova 1584/8, parcelné číslo KN-C 3349/2 v kat. území Fiľakovo nebytové priestory. Celkový výmer: opravárenská autodielňa v celkovej ploche 183,5 m2 , kancelária v celkovej ploche 20 m2, sociálne zariadenia v celkovej ploche 9,7 m2, sklad v celkovej ploche 11,1 m2.

      Informácie je možné získať na adrese školy alebo mailom na adrese soufil@soufil.sk.

      SOŠ -Szakközépiskola

      J. Kalinčiaka 1584/8

      986 01 Fiľakovo