• VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

     •                                           

                               

     • Majster odborného výcviku pre elektrotechniku

     • Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo

      Miesto práce
      Fiľakovo

       

      Druh pracovného pomeru
      plný úväzok

       

      Termín nástupu
      01.09.2023

       

      V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z.:  v závislosti od splnenia požadovaných podmienok pre zaradenie do platovej tarify, podľa počtu odpracovaných rokov, osobné ohodnotenie.

      Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

      Zabezpečuje odborný výcvik podľa školského vzdelávacieho programu školy.

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

      15.06.2023

      Požiadavky na zamestnanca

      Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

      Úplné stredné odborné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium

      Vyššie odborné vzdelanie

      Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

      Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

      Vzdelanie v odbore

      Elektrotechnik

      Osobnostné predpoklady a zručnosti

      • bezúhonnosť,
      • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
      • ovládanie štátneho jazyka.
      • ovládanie balíka MS Office a internetu na pokročilej úrovni,
      • organizovanie a plánovanie práce, kultivovaný písomný a slovný prejav, tímová práca, tvorivosť, technická gramotnosť.