Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum
VO: Súhrnná správa 2Q /2021 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 21.07.2021
VO: Súhrnná správa 1Q /2021 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 28.04.2021
VO: Súhrnná správa 1Q /2021 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 28.04.2021
VO: Súhrnná správa 4Q /2020 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 27.01.2021
VO: Súhrnná správa 4Q /2020 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 27.01.2021
VO: Súhrnná správa 3Q /2020 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 22.10.2020
VO: Súhrnná správa 3Q /2020 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 22.10.2020
VO: Súhrnná správa 2Q /2020 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 30.06.2020
VO: Súhrnná správa 2Q /2020 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 30.06.2020
VO: Súhrnná správa 1Q /2020 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 30.03.2020
VO: Súhrnná správa 1Q /2020 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 30.03.2020
VO: Súhrnná správa 4Q /2019 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 25.12.2019
VO: Súhrnná správa 4Q /2019 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 25.12.2019
VO: Súhrnná správa 3Q /2019 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 30.09.2019
VO: Súhrnná správa 3Q /2019 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 30.09.2019