• IROP
     • Koncom mája sme Vám predstavili sústruh EMCO 105 CT v našej odbornej učebni programovania CNC strojov. Bol to vlastne začiatok druhého veľkolepého projektu „Budúcnosť odborného školstva je v modernizácií a v kvalite materiálno – technického vybavenia“, kód projektu:302021J143 “ Tento projekt je prevažne financovaný z prostriedkov EU prostredníctvom IROP.

      Do júla 2021 celkom preinvestujeme 890000€.

      Touto investíciou vytvoríme veľmi slušné technické zázemie pre našich žiakov. Našou ambíciou je stať sa centrom odborného vzdelávania na juhu Banskobystrického kraja.

      V rámci tejto investície rozvíjame obrábanie kovov pomocou CNC strojov. Veľká časť financií vylepší vzdelávanie v oblasti automatizačnej techniky, hydrauliky a pneumatiky. Je priestor aj na modernizáciu zvárania ako aj na riešenie automatizovaného skladovania nástrojov a materiálu. Takže úloha, ktorú sme predsavzali pri predošlom projekte a to revízia a následne skvalitnenie samotného procesu platí dvojnásobne.