• 2487 H01 AUTOOPRAVÁR - MECHANIK

     • Absolvent ovláda:

      - štandardné opravy cestných motorových vozidiel,

      - opravárenskú a servisnú techniku,

      -vykonanie záverečnej kontroly práce,

      - vie posúdiť stav vozidla a zvoliť vhodné pracovné postupy

     • 3355 H STOLÁR

     • Absolvent je pripravovaný na výkon povolania v oblasti:

      - výroby nábytku,

      - stavebno-stolárskych výrobkov ( okien,dverí, obkladov schodíšť,...) v sériovej alebo zákazkovej výrobe


     • 2683 H12 ELEKTROMECHANIK - AUTOMATIZAČNÁ TECHNIKA

     • Absolvent pripravovaný na výkon povolania v oblasti úžitkovej techniky. Ovláda:

      - rôzne druhy prvkov využívaných v automatizačnej technike,

      - časti riadiacich systémov, časti a prvky priemyselnej elektroniky

      - jednoduché programovanie automatizačných zariadení

     • 4561 H03 POĽNOHOSPODÁR - SLUŽBY

     • Absolvent ovláda:

      - pestovanie a ošetrovanie rastlín v danom regióne,

      - chov zvierat,

      - varenie - základy stravovania a servírovania jedál,

      - šitie jednoduchých odevov,

      - starostlivosť o deti a starších ľudí

     • 6475 H TECHNICKOADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

     • Absolvent je schopný samostatne pracovať ako technickoadministratívny pracovník v rôznych oblastiach národného hospodárstva alebo v súkromnom sektore.

      Ovláda:

      - vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,

      - obsluhu zariadenia oznamovacej, záznamovej, reprodukčnej a výpočtovej techniky