• Naplnenosť tried v školskom roku 2020/2021

     • Oznamujeme Vám, že na školský rok 2020/2021 máme 100 % naplnenosť v odboroch 3355 H01 Autoopravár-mechanik, 3355H Stolár, 4561H03 Poľnohospodár-služby, 6475H Technickoadministratívny pracovník a ešte nám chýbajú žiaci na odbory:

      2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení        2

      2697 K Mechanik elektrotechnik                                                          1

      2683 H12 Elektromechanik - automatizačná technika                         8

      2478 F Strojárska výroba                                                                     4

      3178 F Výroba konfekcií                                                                    15

       

     • O Z N Á M E N I E

     • Vážení rodičia a žiaci školy,

      oznamujeme Vám, že nástup do školy sa v tomto školskom roku uskutoční 29.6.2020 ( pondelok) - budú sa odovzdávať učebnice a 30.6.2020 ( utorok ) - budú sa vydávať vysvedčenia. Všetkých Vás s radosťou očákávame :-)  

     • Počet obsadených a voľných miest na odbory pre školský rok 2020/2021

     •                                                                                                                  Obsadené                           Voľné           

      2426 K    Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení                7                                      2

      2697 K    Mechanik elektrotechnik                                                                  7                                      1

      2487 H01Autoopravár - mechanik                                                                  8                                      0

      3355 H     Stolár                                                                                              6                                      2

      2683 H12 Elektromechanik - automatizačná technika                                    0                                      8

      6475 H     Technickoadministratívny pracovník                                               6                                      2           

      4561 H03 Poľnohospodár - služby                                                                  8                                      0

      2478 F     Strojárska výroba                                                                           11                                      4

      3178 F      Výroba konfekcie                                                                            0                                    15     

       

      Pre obsadenie voľných miest  je možné informovať sa na sekretariáte školy

      na telefónnom čísle : 047/ 45 11 970.