• Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2021/2022

     • Vo výsledkovej listine o prijatí sa uvádza Kód žiaka, ktorým sú iniciály priezviska a mena žiaka a deň a mesiac narodenia žiaka

      ŠTUDIJNÉ ODBORY

      2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      1. KB1307                    prijatý

      2. MR2710                   prijatý

      3. UA1802                    prijatý

      4. MT0904                   prijatý

      5.KD1302                    prijatý

      6. JP2404                    prijatý

      7. TK0911                   prijatý

      8. KD2909                   prijatý

       2697 K Mechanik - elektrotechnik

      1. BP0505                    prijatý

      2. GD0709                   prijatý

      3. HD2301                   prijatý

      4. KR1211                   prijatý

      5. HL2012                   prijatý

      6. SM1110                   prijatý

      7. BL2702                   prijatý

      8. AP2401                   prijatý

      UČEBNÉ ODBORY

       2487 H01 Autoopravár - mechanik                     3355 Stolár

      1. BR0106                     prijatý                                                    1. JR1811                          prijatý

      2. BN0204                     prijatý                                                    2. PC0308                         prijatý

      3. CN2703                     prijatý                                                    3. JA2407                          prijatý

      4. KM1710                     prijatý                                                    4. BR0508                         prijatý

      5. KR2704                      prijatý                                                   5. BJ1002                         prijatý

      6. LZ1806                       prijatý                                                   6. OO1305                        prijatý

      7. PA2601                      prijatý                                                    7. BG0804                         prijatý

      8. RG1101                     prijatý                                                    8. BK1908                          prijatý

      9. SW0503                     prijatý

      6475 H Technickoadministratívny pracovník     4561 H03 Poľnohospodár - služby

      1. BS1210                  prijatá                                                                1. FD0911                prijatá

      2. KE1701                  prijatá                                                                2. KD2602                prijatá

      3. KŠ0505                  prijatá                                                                3. KR1701                prijatá

      4. őR2312                  prijatá                                                                4. ČI1108                  prijatá

      5. VK0906                  prijatý                                                                 5. PK0408                prijatá

      6. DA0408                  prijatá                                                                6. PL0607                 prijatá

      7. KF2804                   prijatá                                                                7. SV1609                prijatá

      8. ÁG0904                   prijatá                                                                8. DF3012               prijatá

      9. DL2809                   prijatá                                                                 9. KV0501               prijatá                   

       

      2478 F Strojárska výroba                                    3178 F Výroba konfekcie

      1.BD2601                    prijatý                                                        1. BJ0408              prijatá

      2. BK1504                   prijatý                                                         2. CV2408            prijatá

      3. GB0709                  prijatý                                                         3. LB1311              prijatá

      4. OL1210                  prijatý

      5. PR0807                 prijatý

      6. BJ0805                  prijatý

      7. OA3105                 prijatý

      8. JD0312                  prijatý

       

       

       

     • NÁSTUP DO ŠKOLY od 10. mája 2021 !!!

     • S RADOSŤOU VÁM VŠETKÝM OZNAMUJEME, ŽE LUČENEC JE OD 10. MÁJA 2021 V RUŽOVEJ FARBE, TAKŽE OD PONDELKA NASTUPUJETE  VŠETCI ŽIACI A PEDAGÓGOVIA DO ŠKOLY !!!

       

      Prosíme Vás, aby ste si vytlačili doma tlačivá  -

      1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti do 18 rokov - podpisuje rodič

      2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 18 rokov - podpisuje žiak

      Tlačivá sú v prílohe.

      V pondelok je potrebné dostaviť sa s týmto vyhlásením do školy. Testy na COVID 19 už nie sú potrebné!!