• SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021( štvrtok) o 8,30 v átriu školy.

      Pri prvom nástupe do školy je potrebné vypísať tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti - nachádza sa v prílohe. Ak ho nemáte možnosť vypísať doma, tlačivo obdržíte 2. septembra 2021 od triednych učiteľov.

      Tešíme sa na všetkých žiakov a ich rodičov !!!

     • Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni 2

     • Hlavný cieľ projektu: Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

      Prijímateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

      Začiatok realizácie: 1.7.2021

      Ukončenie realizácie: 30.6.2022

      Výška NFP: 55 439,91 EUR