• OZNÁMENIE

     • REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

      Okres Lučenec je od 03.05 .2021 ( pondelok) ešte stále v III. stupni varovania  - bordový okres - do školy nastupujú naďalej iba končiace triedy 2.D, 3.B, 3.C a 4.A .

     • OZNÁMENIE

     • REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

      Keďže je okres Lučenec od 26.4.2021 ( pondelok) ešte stále v III. stupni varovania  - bordový okres - do školy nastupujú naďalej iba končiace triedy 2.D, 3.B, 3.C a 4.A .

       

     • NÁSTUP DO ŠKOLY

     • OD 19.4.2021 nastupujú  na prezenčné vzdelávanie v škole iba ročníky 2.D, 3.B, 3.C a 4.A .

       

      Otatné triedy môžu nastúpiť do školy iba od toho dátumu, keď bude okres Lučenec v rámci COVID AUTOMATU na mape v ružovej farbe. 

       

      Držme si palce, aby to bolo čo najskôr !

     • ELEKTRONICKÉ POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

     • Dobrý deň,

      v prípade, že potrebujete Potvrdenie o návšteve školy pre Vaše dieťa, môžete si ho vytlačiť  aj doma cez Edupage. Postup je uvedený na obrázkoch. Táto možnosť bola sprístupnená z dôvodu menšieho pohybu ľudí do školy, ale samozrejme Vám ho vyhotovíme aj my v škole.

     • NÁSTUP DO ŠKOLY PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH

     • Dobrý deň,

      pomaly sa končia jarné prázdniny a tak Vás chceme oboznámiť s aktuálnymi informáciami.

      Po prázdninách nastupujú do školy opäť iba končiace ročníky IV. A, III.B, III.C a II.D.

      Je nám to ľúto, že epidemiologická situácia to nedovoľuje inak.

      Tak ako pred prázdninami, tak aj teraz musia mať plnoletí žiaci, neplnoletí žiak a jeho rodič a zamestnanci, ktorí nastupujú do školy negatívny test na COVID 19, nie starší ako 7 dní.

      Z dôvodu nízkeho záujmu, nebude na našej škole prebiehať testovanie, takže Vás poprosíme otestujte sa na iných Mobilných odberných miestach najlepšie cez víkend, aby ste mali platný test až do piatku.

      Rozvrh hodín pre tieto 4 triedy obdržia žiaci aj vyučujúci na pondelok v priebehu dnešného dňa.

      Ostatné triedy a vyučujúci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Vedenie školy

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • Oznamujeme Vám termín jarných prázdnin :  15.02. 2021 - 19.02.2021 .

      V priebehu budúceho týždňa Vás budeme informovať ohľadom nástupu do školy po jarných prázdninách.

     • NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKOLY

     • Oznamujeme Vám, že dňa 8.2.2021 ( v pondelok ) nastúpia žiaci IV. A, III.C, III. B a II.D do školy na 8,00.

      Podmienka je negatívny test na COVID 19 nie starší ako 7 dní.Prosím Vás prineste si ho do školy a žiaci, ktorí nemajú 18 rokov aj kópiu testu rodiča. Pri žiakoch, ktorí nemajú 18 rokov sa musí otestovať aj jeden rodič.

      V škole sa vypíšu Vyhlásenia.

      Musia byť otestovaní aj zamestnanci školy.

      Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      Vedenie školy.

     • OZNÁMENIE

     • Oznamujeme Vám, že z  dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí je Karanténne ubytovanie na našom internáte dočasne pozastavené.

     • INZERÁT - PRENÁJOM

     • SOŠ-Szaközépiskola vo Fiľakove ponúka od 1.1.2021 do dlhodobého prenájmu na ul. Kalinčiakova 1584/8, parcelné číslo KN-C 3349/2 v kat. území Fiľakovo nebytové priestory. Celkový výmer: opravárenská autodielňa v celkovej ploche 183,5 m2 , kancelária v celkovej ploche 20 m2, sociálne zariadenia v celkovej ploche 9,7 m2, sklad v celkovej ploche 11,1 m2.

      Informácie je možné získať na adrese školy alebo mailom na adrese soufil@soufil.sk.

      SOŠ -Szakközépiskola

      J. Kalinčiaka 1584/8

      986 01 Fiľakovo

     • OZNÁMENIE

     • Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8 vo Fiľakove Vám oznamuje, že od 12.10.2020 poskytuje možnosť Karanténneho ubytovania. Cenník je v prílohe tohto oznámenia.

     • OZNÁMENIE

     • Vážení žiaci, rodičia, pedagógovia !!

      Podľa informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prechádzajú stredné školy od zajtra 12.10.2020 na dištančnú formu vzdelávania - prerušuje sa vyučovanie na škole až do odvolania.

      Vzdelávanie sa bude uskutočňovať podľa pokynov, ktoré ešte ministerstvo upresní. 

      Ostaňte, prosím Vás od zajtra doma a čakajte na ďalšie informácie. Budeme Vás určite informovať.

      Vedenie školy

       

       

       

       

       

       

     • UPOZORNENIE

     • Upozorňujeme všetkých na zmenu emailovej adresy školy ! Od 1.10.2020 je emailová adresa školy:

      soufil@soufil.sk