• PONUKA ZAMESTNANIA

     • Učiteľ odborných predmetov v odbore poľnohospodárstvo - služby

                                 Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo

      Miesto práce
      Fiľakovo

      Termín nástupu
      01.09.2022

      Druh pracovného pomeru
      plný úväzok

      Mzdové podmienky (brutto)
      V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.:  v závislosti od splnenia požadovaných podmienok pre zaradenie do platovej tarify, podľa počtu odpracovaných rokov, osobné ohodnotenie.

      Informácie o pracovnom mieste

      Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

      Zabezpečuje vyučovanie odborných predmetov podľa školského vzdelávacieho programu školy.

      Informácie o výberovom konaní

      • DPŠ vítané, ale je možné absolvovať aj počas pracovného pomeru,

      Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

      31.8.2022

      Požiadavky na zamestnanca

      Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

      vysokoškolské II. stupňa

      Vzdelanie v odbore

      poľnohospodárstvo

      Počet rokov praxe

      nie je podmienkou

      Osobnostné predpoklady a zručnosti

      • bezúhonnosť,
      • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
      • ovládanie štátneho jazyka,
      • ovládanie balíka MS Office a internetu na pokročilej úrovni,

      • organizovanie a plánovanie práce, kultivovaný písomný a slovný prejav, tímová práca, tvorivosť.

     • ŠPORT A PRÁZDNINY

     • Naši žiaci z I.B - František Botoš a Nikolas Botoš, vlastne teraz už druháci, nezaháľajú ani cez prázdniny - hrajú futbal za FTC Fiľakovo, zatiaľ ako náhradníci. Svojou vytrvalosťou a talentom reprezentujú našu školu a držíme im palce, aby uspeli a stali sa z nich slávni futbalisti. DO TOHO CHLAPCI !!!

     • VESELÉ PRÁZDNINY

     • Našim žiakom a zamestnancom školy, ich príbuzným, známym, ako aj všetkým, ktorí nás podporujú a sledujú prajeme veselé prázdniny !!!!!!

     • PORADA VÝCHOVNÝCH PORADCOV ZŠ

     • 21. júna 2022 sa na našej škole uskutočnila Porada výchovných poradcov zo základných škôl z lučeneckého a  poltárskeho okresu. Ďakujeme im, že si pre miesto svojho stretnutia vybrali našu školu. Dúfame, že dnešný deň im priniesol veľa podnetných informácií, ktoré odovzdajú širokej verejnosti. 

     • DEŇ DETÍ FIRMY EKOLTECH FIĽAKOVO

     • Čo ?                DEŇ DETÍ

      Kedy ?               18.6.2022

      O koľkej ?     od 9,00

      Kde ?               areál Strednej odbornej školy vo Fiľakove  

      Pre koho ?       zamestnanci firmy  Ekoltech a ich deti

       

      V rámci tohoto dňa budú otvorené aj naše dielne školy podľa záujmu zúčastnených.

     • A ideme vyššie a vyššie - máme aj Majstra Európy

     • Dávid Horváth, žiak z prvého ročníka maturitnej triedy z našej školy, sa zúčastnil na majstrovstvách Európy organizácie WUAP v Rakúsku. Podarilo sa mu stať Majstrom Európy v mŕtvom ťahu a stal sa tak najlepším dorastencom šampionátu. Gratulujeme !!! Držíme palce a sme hrdí, že si našim žiakom Dávid :-)

     • Bezpečnosť na sociálnych sieťach

     • Dnes 14.6.2022 - utorok sa žiaci z niekoľkých tried zúčastnili preventívnej aktivity, ktorá bola zameraná na bezpečné a zodpovedné správanie študentov na internete a na riziká spojené s používaním sociálnych sietí. V diskusiách sme si vymieňali informácie o kyberšikane, závislostí na sociálnych sietiach ,kde a ako nájsť pomoc. V skupinových aktivitách sme sa oboznámili s pojmami a s ich významom, ktoré sa používajú v tejto oblasti.V závere sme poukázali na užitočné rady a odporúčania ako sa chrániť pred kyberšikanou. Veríme, že si študenti z tejto aktivity odniesli užitočné informácie. Ďakujeme pani Andrei Lakatošovej.

     • Máme na škole Majstra Slovenska !!!

     • Náš žiak z I.A triedy Damián Knapp sa stal Majstrom Slovenskej republiky až v dvoch kategóriách v súťaži v kolkoch - v skupine dorastencov na 120 HZ a v skupine dorastencov kombinácia. K tomuto veľkému úspechu mu gratulujeme, držíme mu palce a sme hrdí, že je žiakom našej školy :-)

     • 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     • Oznamujeme Vám, že 2. kolo prijímacích skúšok sa na našej škole uskutoční 21.6.2022 o 8,00.

      Voľné miesta:

      3 - ročný učebný odbor Stolár     končí výučným listom                         4 miesta

      4 - ročný  študijný odbor Mechanik nastavovač                                      8 miest

      4 - ročný študijný odbor Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby    10 miest

      ( 4- ročné študijné odbory sú zaradené v systéme duálneho vzdelávania a končia maturitným vysvedčením spolu s výučným listom )

     • Napredujeme aj v športe

     • Žiak našej školy I.A triedy Damián Knapp sa od 16.5. do 24.5.2022 zúčastňuje ako reprezentant Slovenskej republiky  v kolkoch na Majstrovstvách sveta kategórie U23 v Estónsku v meste Elva.

      Držíme mu palce !!

     • OZNÁMENIE

     • Oznamujeme širokej verejnosti, že v školskom roku 2022/2023 otvárame nadstavbové štúdium v odboroch Technickoekonomický pracovník a Poľnohospodárstvo. Štúdium končí maturitnou skúškou. Záujemci si môžu podať prihlášky do 31. mája 2022 na sekretariáte školy. Prihláška tvorí prílohu tohoto oznámenia.

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY

     • Všetkých žiakov deviatych ročníkov, ktorým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky srdečne očakávame 2. mája 2022 o 7,45 hod. vo vestibule našej školy. Tešíme sa na Vás a nemajte strach :-)

     • DEŇ ZEME

     • Referát životného prostredia MsÚ na DEŇ ZEME MESTA FIĽAKOVO pripravil pre školy túto peknú aktivitu v parku. Žiaci vysadili strom a potom nám odprezentoval Ing. Ladislav Bíró poučné slová na tému: STROMY V PARKU A ICH VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. Ďakujeme za pekné dopoludnie a tešíme sa, že sme mohli prispieť aj my

     • SÚŤAŽILI SME

     • Zúčastnili sme sa medzinárodnej súťaže v Maďarsku. Napísali sme o tom, aby ste o tom vedeli aj Vy do MY NEZÁVISLÉ NOVINY PRE VAŠU OBEC, MESTO A REGIÓN.

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • Oznamujeme všetkým termín jarných prázdnin - 7. marca  do 11. marca 2022 a prajeme všetkým žiakom príjemný oddych a načerpanie nových síl. :-) Vidíme sa 14. marca 2022 v pondelok.