Zmluvy, faktúry a objednávky

https://www.bbsk.sk/Centrálnyregisterzmlúv,objednávokafaktúr/tabid/610/id/8387/Default.aspx

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum
VO: Súhrnná správa 3Q /2019 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 30.09.2019
VO: Súhrnná správa 3Q /2019 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 30.09.2019
VO: Súhrnná správa 4Q /2019 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 25.12.2019
VO: Súhrnná správa 4Q /2019 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 25.12.2019
VO: Súhrnná správa 1Q /2020 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 30.03.2020
VO: Súhrnná správa 1Q /2020 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 30.03.2020
VO: Súhrnná správa 2Q /2020 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 30.06.2020
VO: Súhrnná správa 2Q /2020 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 30.06.2020
VO: Súhrnná správa 3Q /2020 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 22.10.2020
VO: Súhrnná správa 3Q /2020 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 22.10.2020
VO: Súhrnná správa 4Q /2020 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 27.01.2021
VO: Súhrnná správa 4Q /2020 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 27.01.2021
VO: Súhrnná správa 1Q /2021 Súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 € bez DPH 28.04.2021
VO: Súhrnná správa 1Q /2021 Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami bez DPH 28.04.2021